קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  מילון מונחים
מילון מונחים
א
 
אופציות מעו"ף
אופציית מכר או רכש שנכס הבסיס שלה הוא מדד המעו"ף.
 
 
אופציית רכש (Call)
אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים (או נכס בסיס כגון מדד המעו"ף) במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן בתוך תקופה ספציפי.
 
 
איגרת חוב
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
 
 
איגרת חוב זבל
איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד.
 
 
איגרת חוב להמרה
איגרת חוב אשר בעת הנפקתה, החברה שהנפיקה אותה קבעה בתנאיה שהיא נותנת לבעליה גם את הזכות להחליפה בנייר ערך אחר של החברה המנפיקה. ההמרה מתבצעת בדרך כלל למניות רגילות, לפי שער המרה קבוע מראש ובמועד פדיון אחד או יותר.
 
 
איגרת חוב ממשלתית
איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. אגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט'ח, מדד או לא צמודה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.
 
 
איגרת חוב קונצרנית
איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.
 
 
ארביטרז'
רווח ודאי ללא סיכון הנוצר כתוצאה מקניית נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה יותר בשווקים שונים, זאת כל עוד פער המחירים גבוה מההוצאות על פעולות הקניה והמכירה.
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר