קסם תעודות סל
הודעה בדבר קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% מס' ני"ע 1121433
24/06/2015
להלן שני דיווחים בקשר לתעודה קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% מס' ני"ע 1121433: איפוס מקדם הדיבידנד בגין מדד MSCI EMERGING MARKETS והפחתת דמי ניהול.

פרטי ההודעות וקישורים לאתר "מאיה":

איפוס מקדם הדיבידנד בגין רכיב מדד MSCI EMERGING MARKETS (שמשקלו בתעודה 8%) בתוקף החל מיום 1.7.2015. קישור לדיווח: http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=975384

הפחתת דמי הניהול מ-0.4%
ל-0.2% בתוקף החל מיום 1.7.2015. קישור לדיווח: http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=975383

כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר