קסם תעודות סל
דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
30/12/2015
להלן קישורים לדיווחים מיידיים בנושא חלוקת דיבידנד שנתי בתעודות הסל של קסם.
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר