קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל - סחורות  >  קסם חוזה נפט ICE CO1 (1098110)
 
 
קסם 
חוזה נפט ICE CO1 
(4Da)
1
 
מס' נייר: 1098110
 
תעודת חוזה העוקבת אחר מחיר חוזה עתידי על הנפט מסוג BRENT CRUDE OIL
 
 
שימו לב: בתעודה ישנן עלויות גלגול והיא מוגדרת כתעודה בסיכון מיוחד
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.חז.נפט
מספר נייר: 1098110
טיקר בלומברג: CO1 Comdty
תאריך הנפקה: 20/07/2006
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 1.0000
שכר מנהל*: 0%
שכר נאמן*: 0.02%
ריבית צבורה באג'*: 1.0000
מקדם גלגול*: 0.4836
ערך קבוע K: 10.00
מטבע הצמדה: דולר ארה"ב
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: ריבית ליבור לשבוע בניכוי 1.5%, מחולקת פעמיים בשנה
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 16/08/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר