קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל ממונפות  >  קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (1105774)
 
 
קסם 
ממונפת בחסר תל בונד 20 
(00A)
1
 
מס' נייר: 1105774
 
קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00A)
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.ממחס.תבנ20
מספר נייר: 1105774
טיקר בלומברג: TEL-B20
תאריך הנפקה: 21/06/2007
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9997
שכר מנהל*: 0%
שכר נאמן*: 0.025%
ערך קבוע K: 1.00
 
מרחק מפקיעה ב-%*: 6.32%
שווי הוגן בסיס: 416.1667
ערך פקיעה: 360.41
 
מינוף סוף יום מסחר קודם*: 3.0401
מדד בסיס (איזון): 300.34
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: ריבית של 0% על מחיר התעודה מחולקת פעם בשנה.
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 24/09/2017
- בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
התפלגות סקטוריאלית של החברות במדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר