קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל ממונפות  >  קסם ממונפת תא נדלן (1111897)
 
 
קסם 
ממונפת תא נדלן 
(60A)
1
 
מס' נייר: 1111897
 
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קסמר.מ22
מספר נייר: 1111897
טיקר בלומברג: TA-REAL
תאריך הנפקה: 23/09/2008
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.8646
שכר מנהל*: 1.5%
שכר נאמן*: 0.025%
ערך קבוע K: 1.00
 
מרחק מפקיעה ב-%*: -58.22%
שווי הוגן בסיס: 530.9605
ערך פקיעה: 228.65
 
מינוף סוף יום מסחר קודם*: 1.4563
מדד בסיס (איזון): 342.96
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: לא רלוונטי
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 24/09/2017
- בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x60Ax)  מעל 200% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר