קסם תעודות סל
מחשבוני תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל שקליות על מדדי חו"ל  >  קסם סחורה זהב מנוטרלת מטבע לונדון AM (1116375)
 
 
קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע 
(40a)
1
 
מס' נייר: 1116375
 
תעודת סחורה העוקבת אחר מחיר הזהב העולמי מנוטרלת השפעת שע"ח דולר/שקל
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.סח.זהב.ש
מספר נייר: 1116375
טיקר בלומברג: KSGLDNIS
תאריך הנפקה: 07/12/2009
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9216
שכר מנהל*: 1.2%
שכר נאמן*: 0.02%
מקדם ריבית*: 1.0118
ערך קבוע K: 100.00
מטבע הצמדה: שקל
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: הפרשי ריביות בין ריבית בנק ישראל - ריבית לפקדונות שבועיים בדולר בניכוי 0.75% נצברים ולא מחולקים בשוטף.
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 16/08/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר