קסם תעודות סל
מחשבוני תעודות סל
 
 
קסם 
S&P 500 
 (PR)
(4Da)
1
 
מס' נייר: 1117324
 
תעודת סל העוקבת אחר מדד S&P 500
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.ספ500
מספר נייר: 1117324
טיקר בלומברג: KSMSP
תאריך הנפקה: 17/06/2004
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9792
שכר מנהל*: 0.25%
שכר נאמן*: 0.02%
מקדם דיבידנד: 1.0428
דיבידנד צבור: 0.0000
ערך קבוע K: 100.00
מטבע הצמדה: דולר ארה"ב
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: 100% מהדיבידנד שהתקבל בידי החברה בפועל נצבר למחיר התעודה ולא מחולק בשוטף
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 16/08/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
התפלגות סקטוריאלית של החברות במדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר