קסם תעודות סל
מחשבוני תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל שקליות על מדדי חו"ל  >  קסם חוזה נפט ICE CO1 מנוטרלת מטבע (1117654)
 
 
קסם 
חוזה נפט ICE CO1 מנוטרלת מטבע 
(40a)
1
 
מס' נייר: 1117654
 
תעודת חוזה העוקבת אחר מחיר חוזה עתידי נפט מסוג Brent Crude Oil מנוטרלת השפעת שע"ח דולר/שקל
 
 
שימו לב: בתעודה ישנן עלויות גלגול והיא מוגדרת כתעודה בסיכון מיוחד
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.חז.נפט.ש
מספר נייר: 1117654
טיקר בלומברג: CO1 Comdty
תאריך הנפקה: 01/02/2010
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9268
שכר מנהל*: 1%
שכר נאמן*: 0.02%
מקדם ריבית*: 1.0321
מקדם גלגול*: 0.7794
ערך קבוע K: 10.00
מטבע הצמדה: שקל
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: הפרשי ריביות בין השקל למטבע הייחוס בניכוי 0.75% נצברים ומושקעים בסחורה
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 16/08/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר