קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל - סחורות  >  קסם חוזה גז טבעי NYMEX NG1 (1123538)
 
 
קסם 
חוזה גז טבעי NYMEX NG1 
(4Da)
1
 
מס' נייר: 1123538
 
תעודת חוזה שמחירה מושפע משינויים במחיר חוזה עתידי על גז טבעי מסוג Henry Hub הנסחר בבורסת NYMEX
 
 
שימו לב: בתעודה ישנן עלויות גלגול והיא מוגדרת כתעודה בסיכון מיוחד
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול: קס.חז.גזטבעי
מספר נייר: 1123538
טיקר בלומברג: NG1
תאריך הנפקה: 16/05/2011
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9386
שכר מנהל*: 1%
שכר נאמן*: 0.025%
ריבית צבורה באג'*: 1.0019
מקדם גלגול*: 0.2720
ערך קבוע K: 1.00
מטבע הצמדה: דולר ארה"ב
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: ליבור דולר שבוע בניכוי 0.5 נצברת למחיר התעודה ולא מחולקת בשוטף
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 22/06/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x4Dax)  עד 120% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר