קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל ממונפות חול  >  קסם ממונפת נאסד (1129782)
 
 
קסם 
ממונפת 
 NASDAQ 100
 (PR)
פי 3 חודשי 
(6Da)
1
 
מס' נייר: 1129782
 
תעודת לונג ממונפת העוקבת פי 3 חודשי אחרי מדד NASDAQ 100
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול:
מספר נייר: 1129782
טיקר בלומברג: KSNAS.51
תאריך הנפקה: 10/09/2013
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9492
שכר מנהל*: 1.25%
שכר נאמן*: 0.025%
ערך קבוע K: 1.00
מטבע הצמדה: דולר ארה"ב
עלויות מימון: 0.0020617381
דיבידנד צבור: 1.4716567500
 
מרחק ב-% מערך איזון*: 85.81%
תאריך איזון קודם:
תאריך איזון הבא:
 
מדד איזון: 5988.6040
שווי הוגן איזון **: 5710.9106
מינוף יומי במונחי מטבע המדד*: 3.0580
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: התעודה צוברת את תקבולי הדיבידנד ומשקיעה אותם במדד על בסיס חודשי ואינה מחלקת במזומן את תקבולי הדיבידנד.
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 24/09/2017

** שווי הוגן איזון לפני עלויות מימון, דמי ניהול ודיבידנד


1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x6Dax)  מעל 200% חשיפה למניות , עד 120% חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
התפלגות סקטוריאלית של החברות במדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר