קסם תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות מורכבות שקליות  >  קסם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (1131481)
 
 
קסם 
משולבת (3) 
 MidCap
מפותחות מנוטרלת מטבע 
(40a)
1
 
מס' נייר: 1131481
 
תעודה מורכבת העוקבת אחר המדדים הבאים בנטרול מטבע: S&P MidCap 400 50%, FTSE 250 25%, MDAX 25%
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול:
מספר נייר: 1131481
תאריך הנפקה: 03/03/2014
אופן המרה: מזומן
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9997
שכר מנהל*: 0%
שכר נאמן*: 0.02%
ערך קבוע K: 1.00
 
טיקר בלומברג של נכסי הבסיס:
מדיניות ריבית/דיבידנד: הפרשי הריביות בין ריבית בנק ישראל לבין הריבית של המטבע בו מחושב כל אחד ממדדי הייחוס, בניכוי 0.75% יחולקו פעם בשנה
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 18/10/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר