קסם תעודות סל
מחשבוני תעודות סל
קסם תעודות סל  >  כלים  >  רשימת תעודות סל  >  תעודות סל שקליות על מדדי חו"ל  >  קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מטבע (1138957)
 
 
קסם 
 (PR) S&P 500 Low Volatility High Dividend
מנוטרלת מטבע 
(40a)
1
 
מס' נייר: 1138957
 
 
 
מידע כללי
 
נתוני מסחר
 
ספר פקודות
 
תאור קצר
 
נוסחת שווי הוגן
סימול:
מספר נייר: 1138957
טיקר בלומברג:
תאריך הנפקה: 15/08/2016
אופן המרה:
 
מקדם דמי ניהול צבורים*: 0.9978
שכר מנהל*: 0%
שכר נאמן*: 0.02%
מקדם ריבית*: 1.0196
מקדם דיבידנד: 1.0000
ערך קבוע K: 100.00
מטבע הצמדה: שקל
 
מדיניות ריבית/דיבידנד: סכומי הדיבידנד שיחושבו על ידי עורך המדד במדד ההשקעה  (בניכוי מס במקור בשיעור של 25%) וסכומי הריבית במונחים שנתיים שמקורם בהפרשי ריביות בין פיקדונות בשקלים לבין פיקדונות במטבע בו מחושב המדד, יושקעו בחזרה במדד, ייצברו ולא יחולקו באופן שוטף.
 

* הנתונים הנ"ל נכונים לסוף יום המסחר: 18/10/2017

1פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10  (x40ax)  עד 120% חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד.

 
הרכב המדד
 
התפלגות סקטוריאלית של החברות במדד
 
ביצועי המדד
 
 
מידע נוסף מידע מקיף  
 
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד. לתנאי השימוש באתר