מינוף יומי
 
 
שם
התעודה
סוג
מינוף
גובה
מינוף(2)
מנגנון פקיעה
אוטומטי
מרחק
מפקיעה(2)
תשואה(5)
מתחילת
השנה
תשואה
יומית
תשואה(5)
מתחילת
החודש
 (1) בכמה אחוזים צריך לעלות המדד כדי להגיע לערך הפקיעה  (2) נתוני המינוף והמרחק מפקיעה/יום איזון נכונים לסוף יום מסחר קודם. המינוף בתעודות ממונפות חו"ל הוא במונחי מטבע המדד
 (3) בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן
 (4) בתאריך 28.3.2013 עברה התעודה שינוי הכולל מעבר למנגנון של "איזון חודשי במינוף 2" לפרטים לחץ כאן 
 (5) שימו לב לגבי נתוני התשואות: תשואה שנתית פירושה תשואה מתחילת השנה וכן הלאה  ;   (*) נתוני המסחר נמשכים מאתר גלובס