דוח ממונפות - שער נעילה מול שווי הוגן
 
 
להלן טבלת שערי הנעילה בתעודות הממונפות של קסם מול נתוני השווי ההוגן בסיום המסחר
מספר
נייר
שם
התעודה
שווי הוגן בסיום המסחר באגורות* מחיר הסגירה של התעודה בפועל באגורות* פער
 (1) ערכי שווי הוגן ומחיר הסגירה נכונים לתאריך: 24/09/2017
 (3) בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן
 (4) בתאריך 28.3.2013 עברה התעודה שינוי הכולל מעבר למנגנון של "איזון חודשי במינוף 2" לפרטים לחץ כאן 

> כפוף לתנאי השימוש באתר

 

ממה יכולים לנבוע פערים בין מחיר התעודה למחיר ההוגן שלה?
שער הנעילה של תעודות הסל אינו אמור להיות דומה בהכרח לשווי ההוגן של התעודה, מכיוון ששיטת חישוב שער הנעילה המחושב ע"י הבורסה אינה משקפת את המחיר שבו עושה שוק סוחר בפועל בנייר אלא מחושב כממוצע עיסקאות לפי אלגוריתם של הבורסה. עיוותים טכניים בשער הנעילה אמורים להיסגר ביום למחרת במהלך המסחר הרציף, כל עוד פועל בנייר עושה שוק שמצוטט מחירי קניה ומכירה סביב השווי ההוגן.
עם זאת, בתעודות בהן לא קיים עושה שוק או שהמנפיק מנוע מלתת ציטוטים לקניה ומכירה של התעודה, עקב כך שאין ברשותו מלאי תעודות שיאפשרו את מתן הציטוטים, עלולים להיות גם במהלך המסחר הרציף פערים מהותיים בין מחיר התעודה לבין השווי ההוגן. המנפיק מדווח בדו"ח יומי באתר המא"יה ובאתר המגנ"א פירוט של המלאי הפנוי שברשותו למסחר בכל התעודות הממונפות ובתעודות בהם לא קיים מלאי או שקיים מלאי פנוי נמוך, גדל הסיכון הנ"ל.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה ו/או הכוונה ו/או המלצה ו/או הזמנה ו/או ייעוץ לרכישת ני"ע ונכסים פיננסיים המוזכרים בו. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף ורק האמור בתשקיף ובדוחות המיידים של החברה כפי שמתפרסמים מת לעת מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור. אין לראות במידע האמור משום יעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייכות לקבוצת אקסלנס.