מרחק מפקיעה
 
 

בטבלה המצורפת תוכל לראות את המרחק של כל אחת מתעודות הסל בחסר מפקיעה (תעודות הסל בחסר פוקעות כאשר מדד הבסיס מגיע ל 80% מהקבוע). הנתונים המוצגים נכונים לסוף יום המסחר האחרון. חשוב לציין כי בדו"ח ההתרעות לפני פקיעה המרחק באחוזים מערך הפקיעה משמעותו - בכמה אחוזים צריך לעלות המדד כדי להגיע לערך הפקיעה.

מספר
נייר
שם
התעודה
ערך פקיעה שווי הוגן באגורות(1) ערך מדד סגירה באגורות(1) מרחק באגורות מפקיעה מרחק ב-% מפקיעה
 (1) ערכי שווי הוגן ומחיר הסגירה נכונים לתאריך: 24/09/2017
 (3) בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן
 (4) בתאריך 28.3.2013 עברה התעודה שינוי הכולל מעבר למנגנון של "איזון חודשי במינוף 2" לפרטים לחץ כאן 
 (*) נתוני המסחר נמשכים מאתר גלובס