מרחק מיום איזון
 
 
בטבלה המצורפת תוכל לראות את המרחק של כל אחת מתעודות הסל בעלות המינוף החודשי מיום איזון לא צפוי. הנתונים המוצגים נכונים לסוף יום המסחר האחרון. חשוב לציין כי בדו"ח ההתראות של המרחק מיום האיזון, המרחק באחוזים מערך האיזון משמעותו - בכמה אחוזים צריך לעלות המדד כדי להגיע ליום איזון לא צפוי.
מספר
נייר
שם
התעודה
ערך איזון שווי הוגן באגורות(1) ערך מדד סגירה באגורות(1) מרחק באגורות מערך איזון מרחק ב-% מערך איזון
 (1) ערכי שווי הוגן ומחיר הסגירה נכונים לתאריך: 24/09/2017
 (3) בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן
 (4) בתאריך 28.3.2013 עברה התעודה שינוי הכולל מעבר למנגנון של "איזון חודשי במינוף 2" לפרטים לחץ כאן 
 (*) נתוני המסחר נמשכים מאתר גלובס