תשואות מדד מול תעודה
 
 
שם
התעודה
תשואה(5)
מתחילת השנה
תעודה
תשואה(5)
מתחילת השנה
מדד
תשואה(5)
מתחילת החודש
תעודה
תשואה(5)
מתחילת החודש
מדד
תשואה יומית
תעודה
תשואה יומית
מדד
 (3) בתאריך 27.6.2013 עברה התעודה שינוי הכולל בין השאר שינוי בנוסחת החישוב של השווי ההוגן. בנוסף בתעודה קיים מנגנון פקיעה אוטומטי. לפרטים נוספים לחץ כאן
 (4) בתאריך 28.3.2013 עברה התעודה שינוי הכולל מעבר למנגנון של "איזון חודשי במינוף 2" לפרטים לחץ כאן 
 (5) שימו לב לגבי נתוני התשואות: תשואה שנתית פירושה תשואה מתחילת השנה וכן הלאה  ;   (*) נתוני המסחר נמשכים מאתר גלובס