ניתוח גרפי לביצועי תעודות ממנופות מול המדד
 
 

במחשבון הזה ניתן להשוות בין ביצועי התעודה לבין ביצועי המדד בפרקי זמן שונים
יש לשים לגבי התשואה שתוצג: תאריך ההתחלה יציג את מחירי הנעילה של השווי ההוגן ושל המדד בתאריך שנבחר ותאריך הסיום יציג את מחירי הנעילה (שווי הוגן ומדד) של היום שנבחר.
במידה וייבחר יום המסחר הנוכחי, הנתון שיילקח יהיה מחיר הנעילה (שווי הוגן) של יום המסחר הקודם.

בחר סגמנט
בחר תעודה
     בחר טווח תאריכים