פניות הציבור

פניה למנהל הקרן יכול שתעשה באחת מהדרכים הבאות:

ממונה על מערך פניות הציבור: עו”ד איתי שאול, היועץ המשפטי של קסם קרנות נאמנות בע”מ.

  • דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il
  • פקס מס’: 03-7536640
  • משלוח דואר למשרדי מנהל הקרן שברח’ אפעל 25, פתח תקווה, מיקוד 4951125

המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה:

  • שם מלא ומספר תעודת זהות.
  • האם הפונה הינו לקוח של מנהל הקרן.
  • מהות הפניה.
  • השם המלא של הקרן נושא הפניה.
  • תאור מלא ומפורט של המקרה ומועדים רלוונטיים.
  • כל מידע ו/או מסמך רלוונטי לבירור הפניה.

שעות פעילות המוקד:

ימים ב, ג, ה בין השעות 10:00-13:00

טלפון: 03-7536890