פער המחירים בין קרן סל על הנפט ו"מחיר הנפט"

התשואה הגלומה בהשקעה בקרן סל על מחיר הנפט שונה לעיתים מהתשואה של מחירי החוזה הקצר ביותר על הנפט שמפורסמים במדיה הכלכלית והנחשב כ-"SPOT" של הנפט. מהו הגורם להבדל זה?

 

בדרך כלל, מחיר הנפט בעולם נקבע באמצעות מסחר בחוזים עתידיים המשקפים את מחירי העסקאות לכל חודש בנפרד. המשמעות היא שלמחיר הנפט אין מחיר אחד, אלא מגוון רחב של מחירים הנגזרים כפונקציה של מועד יישום העסקה ושל מועד הפקיעה של החוזה העתידי על הנפט שנרכש על ידי המשקיע.

 

מחיר הנפט שאנו מכירים מהמדיה הכלכלית הוא לרוב מחירו של החוזה הקצר ביותר לביצוע העסקאות. מחיר זה נקרא בפי המשקיעים כ-SPOT של הנפט. אך בפועל מדובר במחיר שלא ניתן להשקיע בו לאורך זמן, כי החוזה הקצר פוקע כל חודש ועל מנת להמשיך בהשקעה נדרש למעשה להשקיע מחדש את התמורה של החוזה הפוקע. המשך ההשקעה מבוצע באמצעות רכישה של חוזה הנפט לחודש הבא אחריו. זוהי פעולת גלגול של חוזים עתידיים, שיכולה לייצר רווח ו/או הפסד למשקיע שאינו בא לידי ביטוי במחיר החוזה העתידי הקרוב המפורסם במדיה הכלכלית – מחיר ה-SPOT כאמור.

 

כפי שניתן לראות מהטבלה הבאה, שהינה לדוגמא בלבד[1], הפער בין מחיר החוזה הקצר ביותר על מחיר הנפט לבאים אחריו יכול להיות משמעותי:

 

מחיר החוזה בדולרים

חודש החוזה

18.8

ינואר

18.9

פברואר

19.3

מרץ

19.5

אפריל

24.1

מאי

26.9

יוני

29.2

יולי

31

אוגוסט

32.4

ספטמבר

33.5

אוקטובר

34.4

נובמבר

34.9

דצמבר

 

מהטבלה ניתן לראות, כי ישנה ציפייה כללית לעליית מחיר הנפט במהלך החודשים עד לתום השנה. כך לדוגמא, מחיר הנפט לעסקאות בחודש מאי גבוה בכ– 23% מהמחיר הקיים לחודש מאפריל. המחיר לסוף השנה מגלם כבר עליה בשיעור של כ – 85% למחיר של כ– 34.9$ לחוזה.

 

המשמעות בדוגמא הנ"ל, הינה שפעולת גלגול החוזים מייצרת הפסד למשקיע, מכיוון שבמועד הגלגול הוא מוכר את החוזה העתידי שהוא מחזיק במחיר נמוך יותר מאשר המחיר שבו הוא רוכש את החוזה העתידי הבא אחריו.

לעומת זאת במקרה שבו החוזה הנוכחי נסחר במחיר של 50 דולר, והמחיר של החוזה הבא אחריו נסחר ב- 25 דולר, אזי פעולת גלגול החוזים מייצרת רווח למשקיע, מכיוון שבמועד הגלגול הוא מוכר את החוזה העתידי שהוא מחזיק במחיר גבוה יותר מאשר המחיר שבו הוא רוכש את החוזה העתידי הבא אחריו.

 

לתופעה זו שני מונחים מקצועיים:

 

CONTANGO – כאשר מחיר החוזה הרחוק (ע"פ מועד פקיעה) יקר ממחיר החוזה הקרוב. במקרה זה, המשקיע הרוצה להמשיך בפוזיציה ייאלץ לרכוש חוזה יקר יותר וישלם את ההפרש בין החוזים.

 

BACKWARDATION – כאשר מחיר החוזה הרחוק זול ממחיר החוזה הקרוב. במקרה זה, המשקיע הרוצה להמשיך בפוזיציה ירוויח שכן החוזה הבא הינו זול יותר.

 

יש להדגיש, כי לא ניתן לקבוע מראש עלויות אלו. קביעה האם החוזה הבא שיירכש יהיה יקר יותר או זול יותר מהחוזה הקצר הקיים נתונה לציפיות המשקיעים, מצב השווקים וגורמים רבים נוספים.

 

לפיכך, במקרה בו יהיו ציפיות לירידת מחירי הנפט, התופעה השולטת תהיה BACKWARDATION. כלומר – רכישת חוזים עתידיים זולים יותר. לעומת זאת, במקרה בו יהיו ציפיות לעליית מחירי הנפט, התופעה השולטת תהיה CONTANGO. דהיינו,  רכישת חוזים עתידיים יקרים יותר.

 

ברור כי איש אינו יכול לצפות את התופעות הנ"ל ועוצמתן, אך על המשקיע בסחורות להיות מודע להן, מאחר ויש להן השפעה לא מבוטלת על תשואותיו.

 

ההליך המתואר לעיל חל גם בקרנות הסל העוקבות אחר מחיר הנפט. קרן הסל הינה מוצר שנסחר לאורך זמן, ולכן היא לא יכולה להסתפק בהחזקה של החוזה העתידי הקצר של הנפט, אלא עליה לבצע פעילות גלגול של חוזים עתידיים, כדי שלמור על רצף השקעה בנפט.

לכל קרן סל יש מדד, שמחשב ומפרסם עורך מדד מקצועי חיצוני, שכולל ביצוע פעולה של רכישת החוזים העתידיים על הנפט וגלגולם, במועדים ולפי מתודולוגיה שמפרסם עורך המדד. עורך המדד יפרסם בדרך כלל מדד Total Return שהינו דרך פשוטה ושקופה לשקף למשקיע מה התשואה שהוא היה מפיק אילו הוא היה רוכש את החוזה העתידי על הנפט ומגלגל אותו, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה והגלגול שכלולה במתודולוגיה של המדד.

 

לכן, ביחס לכל קרן סל שנסחרת על מחיר הנפט יש לבחון מהו המדד שאחריו עוקבת קרן הסל ויש לבחון את התשואה של קרן הסל ביחס למדד שאחריו היא עוקבת, ולא ביחס למחיר הנפט שמפורסם במדיה הכלכלית שאינו משקף את המדד שאחריו עוקבת קרן הסל.

בנוסף, יש לשים לב שיש שונות בין המדדים השונים של מחיר הנפט שאחריו עוקבות קרנות הסל השונות. יש מדדים שעוקבים אחרי מחיר חוזה נפט מסוג Brent ויש מדדים שעוקבים אחרי חוזה נפט מסוג WTI. יש גם הבדלים בין מתודולוגיית ההשקעה והגלגול של החוזים העתידיים בין עורכי המדדים השונים. בהתאם מומלץ לבחון את המתודולוגיה של המדד שאחריו עוקבת קרן הסל.

 

(1) נתונים אלו הינם מחירי חוזה לדוגמא בלבד ואינם נתוני אמת. אין לעשות בהם כל שימוש למעט לצורך הדוגמא שלעיל. המידע המוצג למסופק ע"י קסם קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "קסם") מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ (להלן: "אקסלנס") כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. קסם אינה מתחייבת כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא ובנכסים הפיננסים המוזכרים במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק ושינוי בהוראות הדין. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג לרבות בנכסים פיננסים הקשורים במידע. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות.  רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים.