קרנות ממונפות

5 דברים שחייבים לדעת לפני שקונים קרן סל ממונפת באיזון חודשי*

בתקופה האחרונה, בחסות משבר הקורונה והתנודתיות הגבוהה בשווקים, עולה הפופולאריות של קרנות הסל הממונפות. בעוד שבקרן סל רגילה החיים פשוטים יחסית שכן הקרן שואפת לעקוב אחר נכס המעקב שלה במתאם מלא ומדד זה מפורסם וניתן לעקוב אחריו בכל מערכות המידע, הרי שבקרן ממונפת החיים קצת יותר מסובכים. בקרן סל ממונפת, גם אם נכפיל את התשואה של המדד הנעקב בגודל המינוף, ברוב המקרים לא נקבל במדויק את תשואת הקרן הממונפת.

אז הנה 5 דברים שחייבים לדעת לפני שקונים קרן סל ממונפת:

 

 1. לא קונים קרן סל ממונפת במסחר הרציף לפני שבודקים את השווי הנכסי (NAV) שלה.
  לכל קרן סל סחירה יש מחיר יחידה (שווי נכסי, NAV – Net Asset Value). שערי היחידה בבורסה, נקבעים על פי שערי ביקוש והיצע במהלך המסחר בבורסה, ואינם זהים בהכרח למחיר היחידה (השווי הנכסי). בנוסף, יש פער בין מחיר היחידה לבין שער הנעילה בבורסה, הואיל ומדובר למעשה בשני שערים שנקבעים בצורה שונה. שער נעילה, מייצג את השער שבו נסחרה הקרן במהלך שלב הנעילה בבורסה. בשלב זה בדרך כלל לא פועל עושה השוק וכן בשלב זה בדרך לא כלל לא מתקיים שלב נעילה במדדים זרים. לכן שער הנעילה אינו נחשב כמחיר שמייצג שווי הוגן.

 2. לעומת זאת מחיר היחידה (מחיר NAV) שמפורסם ברמה יומית על ידי מנהל הקרן, הינו מחיר שנקבע לפי כללי שיערוך מפוקחים שמייצגים את השווי הכלכלי של הקרן.


  כאשר היחידה של קרן הסל בבורסה נסחרת במחיר גבוה מהשווי הנכסי, אזי במונחים המקצועיים קרן הסל נסחרת בפרמיה, וכאשר היחידה של קרן הסל בבורסה נסחרת במחיר נמוך מהשווי הנכסי, אזי במונחים המקצועיים קרן הסל נסחרת בדיסקאונט.תופעה זו של מסחר בפרמיה או בדיסקאונט מתרחשת בעיקר במקרים הבאים: א. בימים שבהם אין מסחר בנכס הבסיס (כגון יום ראשון במדדי חו"ל), כך שלמעשה אין שווי הוגן אינדקטיבי, והמסחר מתנהל לפי ציפיות המשקיעים בנוגע לפתיחת המסחר בנכס הבסיס. בימים אלו גם אין חובת עשיית שוק. ב. בימים של תנודתיות גבוהה בשווקים, שגורמים לכך שהמשקיעים מזרימים ביקושים או היצעים ליחידות קרן הסל, בכמויות שהינן גבוהות מהנזילות הרגילה שמספק עושה השוק, כך שעודף הביקוש או עודף ההיצע, גורם למשך פרק זמן מסויים לקרן הסל להיסחר בפרמיה או בדיסקאונט. יחד עם זאת, עושה השוק, בדרך כלל ישאף להגדיל את הנזילות ולאזן את ההיצעים, כך שלאורך זמן, עשוי להיות שיווי משקל במסחר שיגרום לכך שהקרן תחזור להיסחר סביב השווי ההוגן האינדקטיבי.

 3. לפיכך, לפני שקונים קרן סל בכלל וקרן ממונפת בפרט חובה לבדוק מהו אותו שער NAV, וזאת עוד בטרם הזרמנו את הוראות הקניה והמכירה שלנו לקרן הסל.

 4. נעים להכיר – מנגנון יצירה ו/או פדיון בשווי הוגן. למשקיעים שפחות חשובה להם הנזילות התוך יומית וכן למשקיעים שלא מעוניינים לחשב בזמן אמת את השווי ההוגן האינדקטיבי, קיימת אפשרות לרכוש ו/או למכור יחידות מול מנהל הקרן באמצעות מסירת הוראה לבנק (או לחבר בורסה אחר) – לבצע עיסקת יצירה או פדיון לפי מחיר שווי הוגן. במקרה זה, ההוראה תבוצע בשווי הוגן לפי מחיר היחידה הרשמי שמחשב מנהל הקרן, שהינו זהה לשווי הנכסי. ביצירה תתווסף על מחיר היחידה עמלת יצירה ובפדיון – תנוכה ממחיר הפדיון עמלת פדיון (העמלות בשיעור של 0.1%, 0.2% או 0.3% בהתאם לסוג הקרן וכפי שמפורסם בתשקיף הקרן). יצוין כי באמצעות הוראה זו מובטח ביצוע עיסקה במחיר יצירה או פדיון שנקבע כאמור לפי שווי הוגן, אך בשונה מעיסקה שמבוצעת במסחר הרציף, שער העיסקה לא ידוע למשקיע במועד מתן ההוראה והוא ייקבע רק בסוף אותו יום שבו ניתנה ההוראה.

 5. בקרן סל ממונפת, המינוף הוא חודשי – לא יומי. ניהול הקרן שואף להשיג תשואה יומית השווה לשיעור השינוי במחיר נכס המעקב כשהוא מוכפל בשיעור המינוף. לדוגמא קרן ממונפת חודשית פי 3 LONG היא קרן שמנסה להשיג תשואה של פי 3 מהתשואה החודשית של נכס המעקב. כלומר, אם מדד הייחוס הנעקב עלה בחודש מסוים ב-10%, אז הקרן תשאף (בניכוי הוצאות שונות הקשורות בניהול הקרן) להשיג תשואה חודשית של 30% (בהנחה כי אין שינוי במטבע המדד בקרן שחשופה למט"ח). מטבע הדברים, אותו מינוף חודשי שמנהל הקרן שואף לקיים בגין אותו חודש במצטבר – לא יתקיים בין 2 נקודות במהלך אותו החודש בשל השינויים היומיים במדד הנעקב. למשל, אם בתחילת החודש שער המדד הנעקב הוא 100 ושווי הקרן הוא 100 אז לאחר עלייה של 10% במדד הנעקב תשאף הקרן להיות בשווי של 130 (עליה של פי 3 בתשואה מתחילת החודש). נניח שבנקודה זאת יורד לפתע המדד הנעקב ב-10% לרמה של 99 (ירידה של 1% במצטבר מתחילת החודש), שער הקרן צפוי להיות 97 (ירידה של 3% במצטבר מתחילת החודש). במצב זה, אמנם המינוף מתחילת החודש שואף להתקיים עבור אותו משקיע בקרן אך בעבור המשקיע שרכש את הקרן לאחר עליה של 10%, המינוף כבר לא 3 אלא 2.5 (הירידה מ- 130 ל- 97 של הקרן היא פי 2.5 מהירידה של המדד מ- 110 ל- 99). אם כך, המסקנה היא שמינוף הקרן הינו פי 3 למי שמחזיק בקרן מיד במועד האיזון בקרן ואילו למשקיע שירכוש את הקרן לאחר מכן, הקרן תהיה בעלת מינוף שעשוי להיות שונה מ- 3. בנוסף מחיר הנכסים המשמשים את מנהל הקרן ליצירת מינוף מושפעים מעליות ריבית, ואף זה עלול לגרום לכך שתשואת הקרן תהיה פחותה ממכפלת שיעור השינוי בנכס המעקב בשיעור המינוף.חשוב לציין כי גם בקרן ממונפת שחשופה למט"ח החשיפה לשער המט"ח שואפת להיות במתאם מלא וללא מינוף ולפיכך שיעור החשיפה למטבע אמור להיות של 100% בקירוב.

 6. בקרן סל ממונפת, המינוף אינו קבוע במהלך החודש והוא משתנה בהתאם לכיוון השוק ולביצוע איזון מיוחד.חשוב לשים לב לכך שבתקופות בהם השוק תנודתי באופן קיצוני, המינוף יכול להשתנות גם כן באופן קיצוני במהלך החודש ולהגיע אף למינוף של פי 5 בין יום ליום במהלך החודש. לכן, מדיניות ההשקעה בקרנות הסל הממונפות כוללות הוראה ממתנת לפיה במקרה בו יהיה שינוי מצטבר של מעל 15% במדד הנעקב בין מועד האיזון האחרון למדד במהלך החודש, יבוצע איזון מיוחד (RESET) שבו תוחזר הקרן למינוף ההתחלתי שלה.

 7. קרן סל ממונפת – מוצר בסיכון מיוחד. בניגוד לקרן סל רגילה או לקרן מחקה, קרנות ממונפות הינן קרנות בסיכון גבוה, אשר נמצאות בחשיפה גבוהה לנכס באופן קבוע ועשויות לייצר תנודתיות גבוהה ביותר ואף בפרק זמן קצר. כמו כן המוצר מורכב ואינו פשוט להבנה. יש מספר גורמים אשר עשויים לגרום לכך, חלקם פורטו לעיל.בנוסף, על פי ניסיון העבר, לאורך זמן השווקים נוטים לעלות, כך שהשקעה לאורך זמן רב בקרנות שורט (חשיפה הפוכה) במיוחד במינופים גבוהים, עלולות להסב הפסדים כבדים למשקיעים.

  אז מה עושים?

  מומלץ לקבל ייעוץ ממומחה באמצעות בעל רישיון שמבין היטב את המורכבות של המוצרים הממונפים לפני שפועלים בקרנות סל ממונפות.

  אם החלטתם לפעול במסחר בבורסה ולא באמצעות מנגנון היצירה/פדיון בשווי הוגן, לא מומלץ לעשות זאת לפני שאתם יודעים מהו שער ה-NAV האחרון של הקרן ומה השווי ההוגן האינדקטיבי הנוכחי.

*טור זה עוסק בקרנות סל ממונפות בעלות מועדי איזון קבועים, כפי שאלו נקבעו בתשקיף הקרן, היינו, אחת לחודש או במהלך חודש בקרות שינוי במדד הכלול בנכס המעקב בשיעור שנקבע. המידע המוצג מסופק ע"י קבוצת קסם (להלן: "קסם") מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ (להלן: "אקסלנס") כשירות לקוראים למטרות אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע המוצג. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג, לרבות בנכסים פיננסים הקשורים במידע. המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים
ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.

המחשבון שלעיל וכל הכלול בו, לרבות כל הקישורים, הנתונים והחישובים הקיימים בו (להלן: "המחשבון") מוצעים כשירות בלבד לגולשים באתר. המחשבון הינו כלי עזר בלבד. תנאי קרנות הנאמנות הכלולים במחשבון הינם בהתאם לתשקיפי הקרנות, דוחות המעבר, הדיווחים המידיים ופרסומים רשמיים של קסם קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") ורק האמור בהם מחייב את מנהל הקרן. רכישה תעשה ע"פ תשקיף/דוח שנתי/דוח מעבר ו/או דיווחים מיידיים שבתוקף. אין לראות במחשבון ובמידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של המשתמש. למנהל הקרן ולכל חברה קשורה אליו אין כל אחריות בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במחשבון, אם יגרמו. אין לראות במחשבון או בתוכנו או בקישורים הקיימים בו הצעה ו/או תחליף לייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או יחידות של קרנות נאמנות ו/או נכסים פיננסים כלשהם המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במחשבון או בתוכנו התחייבות להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

אין לראות בתשואות עבר כאינדיקציה כלשהי לתשואות של הקרן בעתיד ו/או התחייבות כלשהי של מנהל הקרן להשגת תשואה. אין לראות בכל נתון המוצג במחשבון כאינדיקציה כלשהי לקיומו או אי קיומו בעתיד. יצוין, כי מנהל הקרן מחשב את מחירי היחידה לפי שערי מטבע BFIX. מינוף הינו היחס בין השינוי  במחיר היחידה של הקרן (במטבע בו מחושב המדד) לבין התשואה של נכס המעקב של הקרן (במטבע בו מחושב המדד) לתקופה המצוינת. עוד מובהר, כי השווי האינדקטיבי מושפע, בין היתר, מהשינוי הממונף בשער נכס המעקב והשינוי בשער המטבע (שאינו ממונף).

השימוש במדדים, הינו על פי רישיון מעורכי המדדים. עורכי המדדים אינם אחראיים לקרנות, לביצועיהן ו/או לכדאיות ההשקעה בהן.

דרגת חשיפה מרבית למניות: 0 – 0%; 6 – מעל 200%.

דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ: 0 – 0%; A – עד 10%; D – עד 120%.

ט.ל.ח.