שבת, 16 ינואר, 2021
צרו איתנו קשר עמוד הפייסבוק של אתר מדדים הקישור ייפתח בחלון חדש

יתרונות של מדדי ה-Bullet

תוכניות החיסכון של הבנקים מציעות הפקדה של סכום כסף בתחילת תקופה וקבלתו לאחר פרק זמן מוגדר מראש בתוספת ריבית. הלקוח יודע את התשואה הצפויה לו, סוג של ‘שגר ושכח’ עד למועד סיום התכנית. אלא שהיום בתקופה של ריבית אפסית, הריבית המוצעת על הפיקדונות הבנקאיים נמוכה מאד.
אולם, קיימות אלטרנטיבות השקעה עם פוטנציאל תשואה למי שמוכן לספוג יותר תנודתיות ופחות ודאות. אחת האפשרויות היא השקעה במוצרים העוקבים אחר מדדי אגרות חוב שמנפיקות חברות הנסחרות בבורסה, לתקופה קצובה. בתום התקופה, המכשיר עוקב המדד יפורק וההשקעה, בהתאם לחישוב השווי שלה ליום החזר הכספים תועבר ללקוח. 4 יתרונות למדדי ה- Bullet:

כתבות חדשות