אוגרים מזומן – חברות אמריקאיות מתכוננות לרע, מקוות לטוב

19.8.21 , דה מרקר

רינת אשכנזי מנהלת מחקר מדדים בקסם קרנות ETF למדור יועצים אפליקציית TheMarker

יום חמישי 19.8.21

מזומנים והשקעות לטווח קצר במאזני התאגידים ברחבי העולם נמצאים בשיא כל הזמנים בסך של כ-6.84 טריליון דולר, זאת על פי נתוני S&P Global וכפי שהם משתקפים מדוחות רווח והפסד עבור הרבעון השני לשנת 2021.
נתון זה גבוה ב -45% מהממוצע בחמש השנים שקדמו למגיפה ובשיעור של כ- 2.6% מהרבעון הקודם.