חיכינו הרבה זמן להחלטת הממשלה על מינוי רגולטור-על

רונן קפלוטו מנהל השקעות ראשי, קסם קרנות .ETF לאתר מעריב

ראש הממשלה הכריז השבוע באחד מנאומיו כל כוונתו להקים רגולטור אשר ירכז את עבודות הפיקו של גופים שונים במדינה.

מטרת הגוף החדש אשר צפוי לקום היא לייעל את פעילות המשק ולהילחם בתופעת עודף הרגולציה והרגולטורים במשק.

בשנת 2018 משה כחלון שהיה שר האוצר דאז, החליט על הקמה של גוף דומה, בדגש על נושא התחרות והגנת הצרכן ובעיקר בתחום הפיננסים. מי שהתנגדו אז, אמרו כי איחוד גורמי הפיקוח עלול לפגוע

ברמתם המקצועית של הגופים המפקחים שכן נדרשת מומחיות ספציפית לכל תחום ותחום. זאת משום שאין זהות בדין ביחס לפיקוח על קרן השתלמות ועל בריכת שחיה עירונית לדוגמה.