שינוי כיוון?

שינוי כיוון בהודעת הפד גרם ל"מהלומה" מסוימת עבור ציבור המשקיעים שהעדיפו לרכוש ניירות ערך שעשויים ליהנות מאינפלציה גבוהה יותר. משקיעים אלו הימרו על כך שהשילוב של מדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבות במיוחד וכלכלה עולמית שמתאוששת משנת קורונה יגרמו לנסיקה במחירים.

תוואי התפתחות המחירים ובהתאם לכך הריביות ששיקף יו"ר הפד פאוול, העלו ספקות לגבי כמה לחץ אינפלציוני באמת הפד מוכן לסבול. הבנק המרכזי גם סימן כי בקרוב יתחיל לדון מתי הוא "יקפל" את רכישות האג"ח בסך של 120 מיליארד דולר לחודש.

"ככל שבפד מודאגים יותר מסטייה בתוואי האינפלציה ומוכנים לעשות מהלכים להחזיר אותה "למוטב", כך לשווקים יש פחות סיבה לדאגה לגבי אינפלציה ארוכת הטווח" – כך לפי Barclays.