שנת הגלילים

28.12.21, דה מרקר

איתי מדהלה, מנהל השקעות בחברת קסם קרנות נאמנות בע"מ מבית אקסלנס: לא מדובר על שנת שיא באירוח צימרים בגליל העליון או התחתון, מדובר באג"חים של המדינה שצמודים למדד המחירים לצרכן.